Koronavir

Uvolnění návštěv s účinností od 01.07.2020

Datum publikování: 30.06.2020

Na základě vyhodnocení vývoje epidemiologické situace a zkušeností z pobíhajících návštěv je vydán Dodatek č3 k Příkazu ředitele č. 01/05/2020 s účinností od 01.07.2020 s ohledem na vydání Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 29. 6. 2020, Č.j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN.

Návštěvy v DSO

Datum publikování: 21.05.2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí klientů, vzhledem k momentální situaci, kterou na webových stránkách kraje uvádí hejtman MSK Vás informujeme,

Aktuální stav COVID ke dni 19.5.2020

Datum publikování: 19.05.2020

Informujeme Vás, že k dnešnímu dni v naší organizaci neevidujeme žádného zaměstnance ani uživatele s příznaky infekce Covid-19.

Rozvolňování v sociálních službách.

Datum publikování: 10.05.2020

Zde naleznete „Rozvolňování v sociálních službách“.

Zmírnění opatření – balíčky od rodin!

Datum publikování: 25.04.2020

Vážení rodinní příslušníci, s účinností od pondělí 27.04. jsme přistoupili ke zmírnění opatření týkajícího se zákazu přebírání balíčků (nákupů) pro klienty.

Zákaz donášky balíčků

Datum publikování: 29.03.2020

V souladu s vyhlášením pátečních opatření MZ a MPSV, ve snaze oddálit proniknutí nákazy Covid 19, zakazuje ředitel organizace od 31. 03. 2020 příjem balíčků pro klienty domova z důvodu rizika přenosu koronaviru na obalu.

Dočasná změna způsobu úhrady

Datum publikování: 19.03.2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu (COVID-19) a zákazu návštěv, žádáme rodinné příslušníky, aby úhrady za pobyt klientů hradili přímo na účet naší organizace Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, a to převodem z účtu na účet nebo složenkou typu A (převod hotovosti na účet).

Důležité upozornění pro rodiny klientů

Datum publikování: 19.03.2020

Vážené rodiny a blízcí našich klientů, na základě událostí jsem se rozhodl s krizovým štábem, že musíme zpřísnit některá zavedená opatření, abychom mohli ochránit naše klienty, Vaše rodiny Bohužel, ne všechny rodiny našich klientů jsou ohleduplné a zřejmě celkovou situaci neberou dostatečně vážně, a stále se snaží, jakkoliv obejít opatření, která jsme zavedli.

Nová opatření

Datum publikování: 16.03.2020

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů, z důvodu aktuálního vývoje epidemiologické situace a nových opatření Nařízení vlády ČR, ze dne 16. 03. 2020 Vás chceme informovat o nových opatřeních: