Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

Značka kvality

Datum publikování: 27.11.2023

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do […]

Biografická koncepce péče

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se v rámci zkvalitňování sociálních služeb zapojil pod vedením PhDr. Evy Procházkové, PhD., do pilotního projektu s názvem „Biografická koncepce péče“. Tato koncepce vychází z Psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma, jehož základním stavebním prvkem je biografie nebo-li životní příběh seniora. V současné době pracujeme s prvky biografické péče ve […]

Bazální stimulace

Datum publikování: 29.03.2018

V Domově Slunečnice Ostrava, p.o. ve službě domov pro seniory i ve službě domov se zvláštním režimem pracujeme s prvky konceptu Bazální stimulace. Prvky bazální stimulace provádí zaměstnanci organizace, kteří absolvovali certifikované vzdělávání.

Certifikát Vážka®

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. obhájil v roce 2022 certifikát Vážka u České alzheimerovské společnosti. Jedná se o certifikát udělovaný službám, které poskytují kvalitní péči osobám trpícím demencí.