Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

Biografická koncepce péče

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se v rámci zkvalitňování sociálních služeb zapojil pod vedením PhDr. Evy Procházkové, PhD., do pilotního projektu s názvem „Biografická koncepce péče“. Tato koncepce vychází z Psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma, jehož základním stavebním prvkem je biografie nebo-li životní příběh seniora.

Certifikát Bazální stimulace®

Datum publikování: 29.03.2018

Od listopadu 2015 se Domov Slunečnice Ostrava, p. o. stal pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové stým akreditovaným pracovištěm v konceptu Bazální stimulace. Prvky Bazální stimulace jsou nyní aktivně využívány na všech pobytových patrech.

Certifikát Vážka®

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. získal v prosinci roku 2016 od České alzheimerovské společnosti certifikát Vážka. Jedná se o certifikát udělovaný službám, které poskytují kvalitní péči osobám trpícím demencí.