Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kritéria přijetí

Domovy pro seniory

Kritérium Body
Sociální a bytové podmínky zájemce
Osamělost zájemce nemá rodinu, ztráta pečovatele, neexistence potřebné terénní služby + 2
Využití terénních služeb tyto služby jsou již nedostačující + 2
Opakovaná hospitalizace LDN, sociální lůžko, odlehčovací služba + 1
Potřeba pomoci a péče rodina již není schopna poskytnout potřebnou péči + 1
Nevhodné bytové podmínky technické bariéry + 1
Soběstačnost zájemce
Zájemce potřebuje občasnou podporu a pomoc + 1
Zájemce potřebuje pravidelnou pomoc + 3
Zájemce potřebuje intenzivní (celodenní) péči + 5
Věk zájemce
65 – 80 let + 1
Nad 81 let + 2
Ostatní
Zájemce byl účastníkem odboje + 1
Krizová situace zájemce mimořádná okolnost, nemůže se vrátit domů + 5
Současné umístění v jiném zařízení – 2
Celkem (max. 20)

Domovy se zvláštním režimem

Kritérium Body
Sociální a bytové podmínky zájemce
Osamělost zájemce nemá rodinu, ztráta pečovatele, neexistence potřebné terénní služby + 2
Využití terénních služeb tyto služby jsou již nedostačující + 2
Opakovaná hospitalizace LDN, sociální lůžko, odlehčovací služba + 1
Potřeba pomoci a péče rodina již není schopna poskytnout potřebnou péči + 1
Nevhodné bytové podmínky technické bariéry + 1
Soběstačnost zájemce
Zájemce potřebuje občasnou podporu a pomoc + 1
Zájemce potřebuje pravidelnou pomoc + 3
Zájemce potřebuje intenzivní (celodenní) péči + 5
Paměťové schopnosti
Částečná ztráta paměťových schopností + 3
Převážná ztráta paměťových schopností + 5
Orientační schopnosti
Ztráta orientace časem + 5
Ztráta orientace místem + 5
Ztráta orientace osobou + 5
Věk zájemce
65- 80 let + 1
Nad 81 let + 2
Ostatní
Zájemce byl účastníkem odboje + 1
Krizová situace zájemce mimořádná okolnost, nemůže se vrátit domů + 5
Současné umístění v jiném zařízení – 2
Celkem (max. 40)