Práva a povinnosti

Vnitřní pravidla upravující práva a povinosti uživatelů Domova Slunečnice Ostrava, p.o.