Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Veškeré informace ohledně zpracování osobních údajů v naší organizaci naleznete zde.

Moravskoslezský kraj 2018

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 03. 2018 usnesením č. 7/790 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu v celkové výši 23. 799. 000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 5 712 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 18 087 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v krajské síti soc. služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Přidělené finanční prostředky budou použity v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13. 09. 2018 usnesením č. 9/1031 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu o částku ve výši 6. 667. 000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 1 713 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 4 954 000,- Kč

Celková výše dotace pro rok 2018 tedy činí 30 466 000,- Kč, z toho pro registrovanou službu:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 7 425 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 23 041 000,- Kč

 

Moravskoslezský kraj 2017

Kraj nás podpořil dotací ve výši 7 602 000,- Kč, z toho na jednotlivé služby:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 1 828 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 5 774 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Slunečnice Ostrava použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 09. 2017 usnesením č. 5/509 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Dle uvedeného usnesení byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb celkem o částku 5 719 000,- Kč.

Celková částka poskytnuté dotace pro rok 2017 činí 13 321 000,- Kč z toho:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 3 199 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 10 122 000,- Kč

 

Moravskoslezský kraj 2016

Kraj nás podpořil dotací ve výši 6 072 000,- Kč, z toho na jednotlivé služby:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 1 828 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 4 244 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Slunečnice Ostrava použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje.“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 09. 2016 usnesením č. 21/2231 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Dle uvedeného usnesení byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb celkem o částku 1 943 000,- Kč.

Celková částka poskytnuté dotace pro rok 2016 činí 8 015 000,- Kč z toho:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 2 241 000,- Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 5 774 000,- Kč

 

Moravskoslezský kraj 2015

Kraj nás podpořil dotací ve výši 8 208 000,- Kč, z toho na jednotlivé služby:

 • Domov se zvláštním režimem, identifikátor služby 2328852 částkou 2301000,-Kč
 • Domov pro seniory, identifikátor služby 5350391 částkou 5907000,- Kč

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“. Prostředky jsou využity v souladu s podmínkami „Programu na poskytování sociálních služeb“ pro r. 2015.