Připravujeme

V tuto chvíli není plánovaná žádná akce.

Aktuality

Návštěvy s účinností od 24.07.2020

Datum publikování: 24.07.2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, na základě mimořádného rozhodnutí KHS v Moravskoslezském kraji vydávám Dodatek č. 2 k PŘ 01/07/2020, který aktualizuje pravidla pro návštěvy klientů v naší organizaci s účinností od 24. 07. 2020 s ohledem na vydání Mimořádného opatření č. 16/2020 – aktulizace KHS MSK v Ostravě ze dne 24. 07. […]

Pokračovat

Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami – pro rodinné příslušníky

Datum publikování: 20.07.2020

Vážení rodinní příslušníci, v pobytových organizacích bude v letním období probíhat průzkum spokojenosti s poskytovanými službami, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava.

Pokračovat

Videohovory s klienty

Datum publikování: 20.03.2020

Vážené rodiny a blízcí klientů, jak jsme již předeslali v minulé aktualitě pro rodiny, zakoupili jsme na každé pobytové patro mobilní telefon, který bude po dobu nouzového stavu v ČR přednostně využíván na hovory s Vašimi blízkými.

Pokračovat

O domově Slunečnice

Domov Slunečnice Ostrava, p.o. je zařízení Statutárního města Ostravy a poskytujeme  tyto pobytové a sociální služby:

  • Domovy pro seniory, určený pro osoby důchodového věku se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které jsou při péči o vlastní osobu závislé na pomoci nebo dohledu jiné osoby.
  • Domovy se zvláštním režimem, určený pro osoby důchodového věku se sníženou soběstačností, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností, motoricky nestálí a neklidní, jejichž stav vyžaduje trvalou pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu.

Bydlení

Poskytujeme ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, standartně vybavených nábytkem, telefonní, televizní a internetovou přípojkou. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení. Celý areál domova je bezbariérově upraven.

Strava

Podáváme stravu racionální, diabetickou a šetřící, případně další dle doporučení lékaře a možností organizace. Stravování nabízíme také seniorům z blízkého okolí.

Pomoc při sebeobsluze

Pracovníci přímé péče uživatele podporují a pomáhají při osobní hygieně, oblékání, pohybu a při dalších činnostech, a to s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

Zaujali jsme Vás?

Pak je potřeba vyplnit žádost, kterou Vám poskytne naše sociální pracovnice po své návštěvě u Vás. Vaši životní situaci poté zhodnotí naše sociální pracovnice dle námi stanovených kritérií a následně budete zařazeni do evidence zájemců naší organizace.

Více informací