Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikát Bazální stimulace®

Datum publikování: 29.03.2018

Od listopadu 2015 se Domov Slunečnice Ostrava, p. o. stal pod vedením PhDr. Karolíny Friedlové stým akreditovaným pracovištěm v konceptu Bazální stimulace. Prvky Bazální stimulace jsou nyní aktivně využívány na všech pobytových patrech.

Co je Bazální stimulace?

Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, jehož autorem je prof. Dr. Andreas Fröhlich. Koncept Bazální stimulace je využívaný jak v oblasti zdravotní péče, tak v oblasti sociálních služeb. Jeho hlavní orientace směřuje k podpoře vnímání, komunikace a pohybových schopností uživatelů. Zejména u uživatelů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje jejich kvalitu života (např. vede k celkovému zklidnění, uvolnění svalového napětí, relaxaci, zlepšení vnímání vlastního těla, zlepšení dýchání, zmírnění bolesti, udržení sebeobslužných schopností, lepšímu navázání kontaktu s uživatelem). Koncept využívá stimulačních postupů, kterými u uživatelů dosahuje stimulace somatické (kožní), taktilně – haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní.
Při aplikaci Bazální stimulace vyházíme nejen z teoretických základů, ale také z biografické anamnézy daného uživatele a jeho potřeb. Tyto informace nám pomáhají porozumět uživateli a poskytnout mu individuální péči. Při uplatňování konceptu má pro nás velký význam také spolupráce s rodinou.