Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Informace k návštěvám od 07.12.2020 (aktualizováno 22.12.2020 vycházky klientů)

Datum publikování: 07.12.2020

Vážené rodiny a blízcí našich klientů,

dovolte nám Vás informovat, že na základě usnesení Vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o změně krizového opatření, jsou klientům ode dne 22. prosince 2020 od 00.00 h. umožněny vycházky za níže uvedených podmínek:

Vycházky klientů s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod

V případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, bez ohledu na délku trvání vycházky, je nutné splnit tyto podmínky:

  1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor – tuto podmínku splňuje jednolůžkový pokoj;
  2. do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden zdravotnickým pracovníkem domova pro seniory první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;
  3. umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;
  4. v průběhu vycházky je povinností používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Vycházku je nutné hlásit na pracovně personálu daného pobytového patra, který zaznamenává odchod a příchod klientů dle daných pravidel (PŘ 03/12/2020).

Opatření trvá po dobu nouzového stavu.

Opatření je přijato z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a zvýšeného výskytu nákazy COVID-19 nejen v zařízeních sociálních služeb.

Důrazně žádám klienty o jeho dodržování.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace

(Informace ode dne 07.12.2020)

Vážení rodinní příslušníci,
dnešním dnem jsme spustili objednávkový systém pro návštěvy. Prosíme Vás o nastudování především dokumentu „Pokyny pro návštěvy v DSO“. Omlouváme se všem, že info zavěšujeme o hodinu později, než jsme avizovali v pátek 04.12.2020.Žádáme rodiny o shovívavost, včasnou rezervaci, klidné vyčkání na recepci a absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit vzájemné setkání rodin a klientů, kteří jsou od sebe tak dlouho odloučeni a zároveň ochránit všechny klienty a zaměstnance před nákazou COVID-19.

Vážené rodiny a příbuzní našich klientů, dovolujeme si Vás informovat, že na základě dosavadních zkušeností z testování dochází k upřesnění podmínek pro návštěvy klientů. Níže uvádíme odkaz na aktuálně platné Pokyny pro návštěvy.

Dovolujeme si upozornit návštěvy, že od příštího týdne budou testovací dny antigenními testy v těchto termínech:

Pondělí   21.12.2020   14:00 – 16:00

Středa     23.12.2020   14:00 – 16:00

Úterý       29.12.2020   14:00 – 16:00

Čtvrtek    31.12.2020   14:00 – 16:00

V roce 2021 budou testovací dny opět pravidelně každé úterý a čtvrtek. Případné další změny mohou nastat z provozních důvodů.

Respirátor je možné zakoupit na obou recepcích DSO za aktuálně pořizovací cenu – 18,- kč.

Dokumenty ke stažení a důležité odkazy:

Děkuji Vám za pochopení a respektování všech pravidel.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace