Aktuality

Jedeme v tom společně! 2018

Organizace se již potřetí zapojí do celorepublikového projektu „Jedeme v tom společně!“, pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Virtuální univerzita 2016

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se opět zapojil do společného projektu pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem. Jedná se o projekt „Virtuální univerzita“, jehož smyslem je nejen rozvoj kognitivních znalostí klientů, ale zejména podpora společenských vazeb klientů jak mezi sebou, tak mezi ostatními domovy.

Jedeme v tom společně! 2016

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se zapojil, společně s ostatními domovy, do projektu „Jedeme v tom společně“, pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Jedeme v tom společně! 2017

Již podruhé se Domov Slunečnice Ostrava p. o. zapojí do celorepublikového projektu „Jedeme v tom společně!“, pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Sportovní hry seniorů OSTRAVA!!!

Dne 11. 6. 2014 pořádal náš Domov Slunečnice Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava Sportovní hry seniorů Ostrava!!

50. a 40. výročí založení naší organizace

Dne 09. 12. 2015 uspořádal Domov Slunečnice Ostrava, p. o. oslavu u příležitosti 50. a 40. výročí založení organizace. Pro klienty, zaměstnance a hosty byl připraven slavnostní program. Po úvodním slovu pana ředitele Ing. Radka Barana a poděkování zástupcům zřizovatele paní Mgr. Jaroslavě Rovňákové a panu Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. následovalo předtančení žáků Taneční školy […]

Folklor bez hranic 2013

Dne 15. 08. 2013 se v areálu naší organizace, v rámci festivalu Folklor bez hranic 2013 uskutečnilo vystoupení souborů La Muffrina z Itálie a Chodská dudácká muzika Bulácí z Mrákova u Domažlic.

Květa Fialová otevřela Fit park v Domově Slunečnice

V zahradě naší organizace byl v pondělí 21. května otevřen Fit park pro seniory i návštěvníky zařízení. Slavnostního zahájení se zúčastnila herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta obvodu Poruba Jan Dekický, ředitel společnosti Abena Ivan Babinec a další hosté.