Aktuality

Den otevřených dveří 2018

Datum publikování: 03.10.2018

V pondělí 9. 10. 2018 od 8:30 do 16:00 hodin vás zveme na Den otevřených dveří. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Jedeme v tom společně! 2018

Datum publikování: 01.03.2018

Organizace se již potřetí zapojila do celorepublikového projektu „Jedeme v tom společně!“, pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Stavění májky

Datum publikování: 13.04.2018

Dne 27.4.2018 se uskutečnila oblíbená akce „Stavění májky“ spojená se vším co je spojené s vítáním jara. Čarodejnice byly úžasné jako vždy. Proto jsme si je raději nechali 🙂 .

Virtuální univerzita 2016

Datum publikování: 03.10.2016

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se opět zapojil do společného projektu pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem. Jedná se o projekt „Virtuální univerzita“, jehož smyslem je nejen rozvoj kognitivních znalostí klientů, ale zejména podpora společenských vazeb klientů jak mezi sebou, tak mezi ostatními domovy.

Jedeme v tom společně! 2016

Datum publikování: 01.03.2016

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. se zapojil, společně s ostatními domovy, do projektu „Jedeme v tom společně“, pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Jedeme v tom společně! 2017

Datum publikování: 01.03.2017

Již podruhé se Domov Slunečnice Ostrava p. o. zapojí do celorepublikového projektu „Jedeme v tom společně!“, pořádaného Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem.

Sportovní hry seniorů OSTRAVA!!!

Datum publikování: 11.06.2014

Dne 11. 6. 2014 pořádal náš Domov Slunečnice Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava Sportovní hry seniorů Ostrava!!

50. a 40. výročí založení naší organizace

Datum publikování: 09.12.2015

Dne 09. 12. 2015 uspořádal Domov Slunečnice Ostrava, p. o. oslavu u příležitosti 50. a 40. výročí založení organizace. Pro klienty, zaměstnance a hosty byl připraven slavnostní program. Po úvodním slovu pana ředitele Ing. Radka Barana a poděkování zástupcům zřizovatele paní Mgr. Jaroslavě Rovňákové a panu Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. následovalo předtančení žáků Taneční školy […]

Folklor bez hranic 2013

Datum publikování: 15.08.2013

Dne 15. 08. 2013 se v areálu naší organizace, v rámci festivalu Folklor bez hranic 2013 uskutečnilo vystoupení souborů La Muffrina z Itálie a Chodská dudácká muzika Bulácí z Mrákova u Domažlic.

Květa Fialová otevřela Fit park v Domově Slunečnice

Datum publikování: 21.05.2012

V zahradě naší organizace byl v pondělí 21. května otevřen Fit park pro seniory i návštěvníky zařízení. Slavnostního zahájení se zúčastnila herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta obvodu Poruba Jan Dekický, ředitel společnosti Abena Ivan Babinec a další hosté.