Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami – pro rodinné příslušníky

Datum publikování: 01.09.2020

Vážení rodinní příslušníci,

v pobytových organizacích,  v  letních měsících, probíhal průzkum spokojenosti s poskytovanými službami, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Cílem je zjistit spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb mezi klienty, jejich rodinnými příslušníky/osobami blízkými a také zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Průzkum zajišťuje nezávislá výzkumná organizace – společnost Sociofactor s.r.o. V naši organizaci tedy od středy 22.07.2020 do 31.08.2020.

Sběr dotazníků byl tedy již ukončen a nyní bude probíhat vyhodnocení dotazníků.

Velmi děkujeme za Vaše názory a také ochotu a čas.

Za organizaci

Ing. Radek Baran, v.r.

ředitel organizace