Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami – pro rodinné příslušníky

Datum publikování: 20.07.2020

Vážení rodinní příslušníci,

v pobytových organizacích bude v letním období probíhat průzkum spokojenosti s poskytovanými službami, jehož zadavatelem je Statutární město Ostrava. Cílem je zjistit spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb mezi klienty, jejich rodinnými příslušníky/osobami blízkými a také zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Průzkum zajistí nezávislá výzkumná organizace – společnost Sociofactor s.r.o. V naši organizaci tedy od středy 22.07.2020.

Žádáme Vás tímto o součinnost při vyplnění dotazníku, který můžete vyplnit:

v papírové formě, bude dotazník k dispozici na recepcích Domova Slunečnice Ostrava, kde jej můžete hodit do zapečetěné krabice umístěné u recepcí.

– na odkazu s on-line dotazníkem uvedeném níže:

https://www.click4survey.cz/s4/36220/ec9f6ede

Dotazník je anonymní. U každé otázky označte tu variantu odpovědi, která je Vám nejbližší.

Prosíme Vás, udělejte si čas a pohodlí na zodpovězení následujících otázek. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut.

Dotazník lze otevírat přes odkaz opakovaně, pokud však vyplňování dotazníku přerušíte a vypnete okno prohlížeče, Vámi vyplněné otázky se neuloží. Pokud znovu kliknete na odkaz, dotazník se načte, ale Vámi vyplněné odpovědí se již nenačtou. Je tedy potřeba vyplnit všechny otázky během jednoho otevření dotazníku.

Jakmile budete mít dotazník vyplněný, klikněte na DOKONČIT VÝZKUM na konci dotazníku.

V případě jakýchkoli problémů můžete kontaktovat Mgr. Pavla Proksche, proksch@sociofactor.eu, tel. 774416510, který zabezpečuje sběr dotazníků. Vážené rodiny,

Velmi děkujeme za Vaše názory a také ochotu a čas.

Za organizaci

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace