Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikát Vážka®

Datum publikování: 29.03.2018

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. získal v prosinci roku 2016 od České alzheimerovské společnosti certifikát Vážka. Jedná se o certifikát udělovaný službám, které poskytují kvalitní péči osobám trpícím demencí.


V našem zařízení proběhla certifikace na třech pobytových patrech, kde je poskytována služba „Domovy se zvláštním režimem“. Hodnocenými oblastmi byla péče o osoby s demencí, architektonické řešení, vybavení zařízení a personál (jeho kvalifikace, počet atd.).
Certifikát Vážka je platný po dobu 18 měsíců, poté je možné certifikaci na základě provedeného auditu prodloužit. Naší snahou je i nadále poskytovat uživatelům kvalitní péči, tak aby mohli prožít důstojný život.

Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost je občanské sdružení, jehož cílem je pomoc a podpora osob trpících demencí, ale také rodinných příslušníků, kteří o takto postižené osoby pečují.
Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.alzheimer.cz/