Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuální situace v domově k 02.11.2020

Datum publikování: 02.11.2020

Vážené rodiny a blízcí našich klientů,

k dnešnímu dni evidujeme aktuálně pozitivních 19 klientů a 31 zaměstnanců. Máme tedy znovu vytvořenou COVID zónu.

Shrnutí informací:

 • Máme pozitivních 19 klientů a 31 zaměstnanců organizace,
 • AČR dnešním dnem ukončila svou výpomoc v naší organizaci.
 • Požádali jsme o druhou výpomoc AČR.

Rádi bychom poděkovali všem za trpělivost, pochopení a pomoc v této náročné situaci, zvláště:

 • speciální poděkování všem zaměstnancům,
 • rodinám za vyjádření podpory,
 • zřizovateli SMO a krizovému štábu města,
 • krizovému štábu MSK,
 • vojákům AČR,
 • Nadaci Krása pomoci,
 • WPA NANO Technologies,
 • fa. Renatex,
 • Domov Korýtko Ostrava,
 • Domov Sluníčko Ostrava,
 • APSS ČR,
 • fa. Klaro,
 • fa. Autoopravárenství Radek Kučera,
 • KHS MSK,
 • HZS MSK,
 • Studentům,
 • Dobrovolníkům a všem zájemcům, kteří chtějí pomoci.

Ing. Radek Baran
ředitel