Přeskočit na obsah
logo Ostrava

50. a 40. výročí založení naší organizace

Datum publikování: 09.12.2015

Dne 09. 12. 2015 uspořádal Domov Slunečnice Ostrava, p. o. oslavu u příležitosti 50. a 40. výročí založení organizace. Pro klienty, zaměstnance a hosty byl připraven slavnostní program. Po úvodním slovu pana ředitele Ing. Radka Barana a poděkování zástupcům zřizovatele paní Mgr. Jaroslavě Rovňákové a panu Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. následovalo předtančení žáků Taneční školy Ostrava Karla a Leony Bankových.

Na pódiu dále vystoupila zpěvačka paní Naďa Urbánková, která zazpívala známé hity ze svého repertoáru v doprovodu se svým pěveckým partnerem Lubošem Javůrkem.

V málem sále „R-centra“ proběhlo odhalení měděného tepaného reliéfu – znaku města Ostravy (kůň s růží) a znaku organizace DSO (slunečnice) s průvodním slovem autora pana Zbyňka Pechála.

Po ukončení vystoupení následovalo otevření vernisáže fotografií paní Liby Radové, která zachytila na jednotlivých snímcích život své maminky v Domově Slunečnice. Na závěr slavnostního odpoledne následoval ohňostroj na hudbu z cyklu „Má vlast“.

Ing. Radek Baran