Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Fotografie z akcí

Kosák Přívozák

Datum publikování: 05.12.2022

V úterý, 22. 11. 2022, jsme se i letos zapojili do soutěže „Kosák Přívozák“, kterou již 5. rokem pořádá Domov Slunovrat. Letos se soutěže za náš domov zúčastnila paní Pavla, s písní „Za starů Breclavu“. V porotě byli zástupci zřizovatele pan Mgr. Honus, paní Mgr. Pavelková a slečna Terezie Gilligová -studentka oboru operní zpěv na […]

Lampiónový průvod

Datum publikování: 05.12.2022

V pátek, 11. 11. 2022 si pracovnice připravily pro klienty velmi milé překvapení v podobě lampiónového mini průvodu. S vlastními lampióny obcházely klienty a každého z nich překvapily nebo zaskočily. Klienti, kteří na tuto akci nebyli připraveni sice nejdříve byli trošku v šoku, ale během chvilky se otřepali a pak už se jen usmívali a smáli. Pracovnice si s klienty […]

Relaxace klientů

Datum publikování: 23.11.2022

Dne, 10. 11. 2022 jsme pro naše klienty uspořádali novou aktivitu – relaxace. Klientky jsme usadily do polohovacích křesel, pro větší pohodlí, jsme jim nabídli polštáře a deky. Do aroma difuzéru jsme použili eukalyptovou esenci v kombinaci s pomerančovou esencí, zhasli světla a video o přírodě s relaxační hudbou jsme mohli spustit. Po ukončení videa jsme se ptali […]

Pomoc Ukrajině – město Konotop

Datum publikování: 23.11.2022

Dopravní podnik Ostrava se zapojil do humanitární pomoci městu Konotop. Daroval takto 7 starších dieselových autobusů, které díky spolupráci dobrovolníků, organizací a firem z Ostravy a okolí neodjeli prázdné – byly naplněny lékařským materiálem, hygienickými pomůckami, potravinami a mnoha dalšími potřebnými věcmi. Autobusy tak byly naplněny humanitární pomocí a odvezli si je ukrajinští řidiči, kteří pocházejí […]

Senioráda 2022

Datum publikování: 23.11.2022

Dne 19. 10. 2022 jsme u nás v domově uspořádali tradiční podzimní Seniorádu. V soutěži bylo zapojeno celkem 5 týmů po 5 soutěžících, pro něž byly připraveny různorodé disciplíny. Disciplíny především prověřovali paměť, rychlost a „mušku“. Vybavování si skrytých předmětů, házení kruhů na „krtince“, hledání brambor v hromadě listí a spousta dalších. Účast byla jako každý rok hojná. […]

Potravinová sbírka 2022

Datum publikování: 23.11.2022

I letos jsme se zapojili do každoročně pořádané Potravinové sbírky. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům, kteří se zúčastnili a přispěli ať už donesenými potravinami či přispěním finančních prostředků, za které jsme nakoupili nejen potraviny, ale i potřeby pro nejmenší (Sunar, dětské ubrousky apod.). Příští rok se také rádi zapojíme!

Oslava 100 let

Datum publikování: 23.11.2022

Nádherných 100 let oslavila naše klientka v kruhu své nejbližší rodiny, ale mezi gratulanty byli i ředitel domova, starostka městské části Ostrava – Poruba a pan náměstek pro sociální věci. Naše klientka je současně i naší bývalou zaměstnankyní, kdy velkou část svého života pracovala u nás v domově jako zdravotní sestřička. Atmosféru 100. narozenin dokresloval i nádherný […]

Otevření „Naší kavárny“

Datum publikování: 23.11.2022

Ve dne 15. 9. 2022 jsme u nás v domově slavnostně otevřeli „Naši kavárnu“ v podobě nové volnočasové aktivity. Naše kavárna slouží klientům k posezení a vzájemnému setkávání. K slavnostnímu otevření patřilo i slavnostní přestřihnutí „slunečnicové“ žluté pásky a poté se mohlo začít slavit. Volnočasové pracovnice našim klientům nabídly velké množství čerstvě upečených dezertů, jednohubky, nealkoholické šampaňské a samozřejmě […]

Loučení s létem

Datum publikování: 23.11.2022

V září u nás proběhlo loučení s létem. Ačkoliv by se mohlo zdát, že loučení patří mezi smutné události, my v domově jsme jej pojali jako přivítání barevného podzimu a celá akce se nesla v pozitivním a veselém duchu. Volnočasové pracovnice si pro klienty připravily spoustu dobrého občerstvení, společně si všichni zazpívali lidové písně, zkrátka odpoledne plné zábavy […]

Člověče nezlob se

Datum publikování: 23.11.2022

V jedno podzimní odpoledne jsme se s klienty sešli v Naší kavárně a společně se domluvili, že si zahrajeme oblíbenou hru „Člověče, nezlob se!“. Naše volnočasová pracovnice vyrobila hrací pole, i figurky z keramiky, které jsou větší a klientům se s nimi lépe manipuluje. Před hrou jsme si všichni řekli, jaké známe pravidla, jak jsme hru hrávali a která pravidla […]