Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zákaz donášky balíčků

Datum publikování: 29.03.2020

V souladu s vyhlášením pátečních opatření MZ a MPSV, ve snaze oddálit proniknutí nákazy Covid 19, zakazuje ředitel organizace od 31. 03. 2020 příjem balíčků pro klienty domova z důvodu rizika přenosu koronaviru na obalu.

Požadavky na nákupy budou vyřizovány od 01. 04. 2020 interně za přísných hygienických podmínek. Příbuzní mohou zaslat finanční prostředky, za které potřebné věci zakoupíme, na účet číslo: 14428761/0100 s variabilním symbolem RČ klienta domova a do „zprávy pro příjemce“ napsat příjmení klienta.

Na e-mailovou adresu podatelna@dsporuba.com lze posílat požadavky rodinných příslušníků na nákupy (pouze potraviny nepodléhající rychlé zkáze, pití, a to v přiměřeném množství), pokud klient neprojeví sám své přání, obdrží zpětnou vazbu, že byl jejich požadavek uskutečněn.

Nařídil: Ing. Radek Baran

Zajišťuje: Mgr. Martina Močidlanová