Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Vyjádření k mediální kauze

Datum publikování: 23.11.2019

Vážené dámy a pánové z našeho domova, vážení blízcí našich klientů, vážení přátelé, dovolte, abych Vám předložil toto své vyjádření k mediální kauze vedené novináři Seznamu.cz na základě vědomě neobjektivních a tendenčních vyjádření bývalých zaměstnankyň:

  1. Kauza se hluboce dotýká našich zaměstnanců, kteří zde pracují s plným nasazením a úctou k lidem, kterým jsou služby poskytovány.

 

  1. Lidská práva a důstojnost našich dam a pánů klientů vždy byla, je a bude naší prioritou.

 

  1. Péče o klienty je i v této době (kdy je vedena kampaň proti našemu domovu, a to jak médii, tak i určitou částí veřejnosti, která nekriticky a bez prověření pravdivosti přijala tvrzení portálu Seznam.cz) zajišťována podle potřeb klientů a v souladu s obecně platnými standardy.

 

  1. Všem zjištěným pochybením jednotlivců z řad zaměstnanců jsme věnovali a věnujeme náležitou pozornost a byla vždy řešena v intencích zákoníku práce.

 

  1. Považuji za velmi politováníhodné, že novináři využili skrytých kamer bez jakýchkoliv souhlasů a vědomí našich dam a pánů klientů. Je s podivem, že novináři na jedné straně poukazují na údajná pochybení, avšak sami nezachovávají základní lidská práva našich klientů – dam a pánů ve vyšším věku, kteří mnohdy trpí různými nemocemi a potížemi, včetně psychických.

 

  1. Klienti 1. patra, o kterém je v reportáži hovořeno, sami spontánně vyhotovili písemné vyjádření, v němž vyjadřují spokojenost s péčí jim poskytovanou pečovatelkami a zdravotními sestrami a vyslovují nesouhlas s tendenčními a účelovými tvrzeními uváděnými v reportáži.

 

Jako ředitel organizace pochopitelně odpovídám za objektivní a prokázaná pochybení, pokud k nim některým zaměstnancem organizace skutečně došlo.

Ubezpečuji klienty naší organizace a jejich rodinné příslušníky, že péče o dámy a pány v naši organizaci je a bude zabezpečována v plném rozsahu a kvalitě.

Ing. Radek Baran,
ředitel organizace