Návštěvy s účinností od 24.07.2020

Datum publikování: 24.07.2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

na základě mimořádného rozhodnutí KHS v Moravskoslezském kraji vydávám Dodatek č. 2 k PŘ 01/07/2020, který aktualizuje pravidla pro návštěvy klientů v naší organizaci s účinností od 24. 07. 2020 s ohledem na vydání Mimořádného opatření č. 16/2020 – aktulizace KHS MSK v Ostravě ze dne 24. 07. 2020. Ruší se povinnost užití respirátoru FFP2 návštěvy jsou i na dále povinny mít zakryté dýchací cesty rouškou, aby byla zakryta ústa i nos.

Znovu bych Vás chtěl touto cestou požádat, abyste respektovali nastavená pravidla a zbytečně nevystavovali riziku nejen Vaše blízké, ale i všechny naše další klienty nebo zaměstnance.

Pokud jste přijeli z rizikové oblasti nebo máte příznaky onemocnění SARS-CoV2 (Covid-19), prosíme, odložte Vaši návštěvu u nás, dokud nebudete zdraví.

Opět apelujeme na Vaši odpovědnost a dodržování všech podmínek, které jsme stanovili. Přicházíte do zařízení, kde žije nejvíce ohrožená skupina obyvatel, a věřím, že nikdo z Vás by nechtěl být v situaci, kdy by si vyčítal zavlečení nemoci do domova.

Děkuji Vám za Vaše pochopení a odpovědný přístup.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace


Dokumenty ke stažení zde: