Uvolnění návštěv s účinností od 01.07.2020

Datum publikování: 30.06.2020

Na základě vyhodnocení vývoje epidemiologické situace a zkušeností z pobíhajících návštěv je vydán Dodatek č3 k Příkazu ředitele č. 01/05/2020 s účinností od 01.07.2020 s ohledem na vydání Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 29. 6. 2020, Č.j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN.

Děkuji Vám za pochopení a respektování všech pravidel.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace


Oznámení ze dne 25.6.2020

Na základě vyhodnocení vývoje epidemiologické situace a zkušeností z pobíhajících návštěv je vydán Dodatek č.2 k Příkazu ředitele č. 01/05/2020 s účinností od 01.07.2020.

Děkuji Vám za pochopení a respektování všech pravidel.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace


Oznámení ze dne 8.6.2020

Na základě vyhodnocení vývoje epidemiologické situace a zkušeností z prvních návštěv je vydán Dodatek č1 k Příkazu ředitele č. 01/05/2020 s účinností od 08.06.2020.

Děkuji Vám za pochopení a respektování všech pravidel.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace


Oznámení ze dne 25.5.2020

Na základě dnešních informací k epidemiologické situaci na Karvinsku a na základě informace od zřizovatele, dnešním dnem zahajujeme objednávkový systém pro návštěvy rodin klientů v Domově Slunečnice Ostrava, v souladu se všemi hygienickými opatřeními a Příkazy ředitele.

Slovo ředitele:

Vážení příbuzní,

Vaši rodiče, prarodiče mají za sebou více než dva měsíce tvrdých opatření. Díky jejich dodržování, nesmírnému úsilí personálu za cenu vzdání se částečně svých práv, kontaktů atd., se podařilo prozatím uchránit zařízení před zákeřným virovým onemocněním COVID 19. Všichni víte, že k přenosu může dojít kontaktem mezi osobami nebo dotykem kontaminovaného předmětu. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu.

Apelujeme na Vaši odpovědnost a dodržování všech podmínek, které jsme stanovili. Přicházíte do zařízení, kde žije nejvíce ohrožená skupina obyvatel, a věřím, že nikdo z Vás by nechtěl být v situaci, kdy by si vyčítal zavlečení nemoci do domova.

Pokyny k návštěvám budou průběžně aktualizovány na základě vývoje epidemiologické situace (navýšení počtu návštěv, prodloužení návštěvní doby a četnost návštěv, uvolnění vstupu mladším osobám 18-ti let apod.).

Děkuji Vám za pochopení a respektování všech pravidel.

Ing. Radek Baran, v.r.
ředitel organizace