Přeskočit na obsah
logo Ostrava

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY 2022

Datum publikování: 08.09.2022

Informace o volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

Vážení rodiny, blízcí našich klientů a klienti,

rádi bychom Vás informovali o nadcházejících volbách:

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., volby do zastupitelstev obcí. Za den vyhlášení voleb se považuje 13. duben 2022. Dny konání voleb byly stanoveny na 23. a 24. září 2022. Na tento termín vyhlásil prezident republiky i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, pro případné II. kolo voleb stanovil termín 30. září a 1. října 2022.

Letos se uskuteční tyto volby:

  • volby do Zastupitelstva městského obvodu Poruba,
  • volby do Zastupitelstva města Ostravy,
  • volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 70 se sídlem Ostrava – Město.

Informace pro voliče:

Pro volby do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.

Vydávají se pouze voličské průkazy pro volby do Senátu v rámci volebního obvodu č. 70

Další informace k nastávajícím volbám naleznete zde:

Volební obvod č. 70 Senát Parlamentu České republiky:https://www.senat.cz/senat/volby/hledani/o_obvodu.php?kod=70

Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022

Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx

Stránky města Ostrava: Volby — Ostrava

Jak to bude probíhat u nás v domově?

Pro klienty našeho domova s adresou trvalého bydliště Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava – Poruba, kteří se rozhodnou volit, bude jejich volební právo (členové volební komise s přenosnou urnou) zajištěno poskytovatelem služby, Domovem Slunečnice.