Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Informace k očkování klientů

Datum publikování: 03.01.2021

Vážení rodinní příslušníci našich klientů,

dne 30.12.2020 jsme obdrželi aktualitu z KÚ MSK a s žádostí o součinnost pod názvem:

„Vakcína pro uživatele a zaměstnance sociálních služeb“

Vážení poskytovatelé sociálních služeb domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením,

obracíme se na Vás ve věci spolupráce při dodání vakcíny pro uživatele a zaměstnance vámi poskytovaných sociálních služeb proti virovému onemocnění COVID-19.

Žádáme o zjištění možnosti zajistit očkování u těch pracovníků a klientů, kteří projeví o vakcinaci zájem, a současně zjistit možnost nezbytného zajištění očkování v krátkém časovém úseku. Pro dojednání provedení očkování je nezbytná Vaše součinnost s příslušným lékařem/lékaři spolupracujícím/i s Vaším zařízením sociálních služeb. Dovolíme si upozornit, že s příslušným lékařem je potřeba dojednat přípravu na zahájení realizace očkování tak, aby bylo pamatováno na skutečnost, že po vymístění vakcíny do uskladnění za teploty 2-8 ° C se musí vakcína spotřebovat do 5 dnů. Rovněž po naředění fyziologickým roztokem má vakcína garantovanou trvanlivost 6 hodin a potom se musí zlikvidovat.“

Informace klientům byly předány prostřednictvím mimořádného vysílání rádia Slunečnice dne 31.1.2020, dále pak dodání po 5 ks informačních podkladů z MSK na jednotlivá pobytová patra obou budov tak, aby byla možnost seznámení se s nimi.

Informace budou opakovány opětovným mimořádným vysíláním dne 04.01.2021 rádia Slunečnice a info budou rovněž předávat pracovnice KSP (sociální pracovnice) i KPP (koordinátorky pobytové péče).

U klientů, od kterých není možné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu získat jejich informovaný ne/souhlas s očkováním, stačí když tento ne/souhlas zašle přímý rodinný příslušník nebo ustanovený opatrovník na e-mailovou adresu sociální pracovnice (KSP) daného pobytového patra nebo na adresu sekretariátu ředitele: sekretariat@dsporuba.com a to nejpozději do 05.01.2021 do 15:00.

S jednotlivými info k očkování klientů danou vakcínou v DSO se seznámíte:

Dopis s info o očkování si stáhnete zde.

Doporučený postup k očkování v DSO si stáhnete zde.

Děkuji Vám za pochopení urychleného jednání za účelem zajištění vakcíny pro naši organizaci.

Aktuální informace k plánované vakcinaci covid-19 v sociálních službách. Očkování klientů a zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb bude v rámci jednotlivých fází očkování probíhat v těchto skupinách:

•    Fáze 1Aočkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva (leden 2021)

o  klienti a zaměstnanci domovů pro seniory (DS) a domovů se zvláštním režimem (DZR) (zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s klienty)

•    Fáze 1Bočkování prioritních skupin obyvatelstva (od února 2021)

o  hromadné rezervace skrze krajské koordinátory – klienti a zaměstnanci dalších poskytovatelů pobytových sociálních služeb (zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s klienty)

o  individuální rezervace v rámci centrálního rezervačního systému – sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v přímém kontaktu s klienty bude přiřazena priorita, stejně jako klientům, kteří spadají do prioritních skupin z důvodu věku či zdravotního stavu

•    Fáze 2 očkování dalších skupin obyvatel

o  rezervace a očkování již budou probíhat hlavně prostřednictvím praktických lékařů se zachováním prioritizace některých skupin osob, souběžně bude probíhat doočkování prioritních skupin v rámci centrálního rezervačního systému

Ing. Radek Baran, v.r.

  ředitel organizace