Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuální situace v domově k 16.10.2020

Datum publikování: 16.10.2020

Vážené rodiny a blízcí našich klientů,

vzhledem k tomu, že se uvádí v některých médiích různá čísla nemocných v našem domově, mi dovolte, abych uvedl aktuální čísla nakažených nemocí COVID-19 a celkový stav u nás v domově a uklidnil tak veřejnost, rodiny a přátele nejen klientů, ale i našich zaměstnanců.

K dnešnímu dni evidujeme aktuálně 31 klientů a 43 zaměstnanců s nemocí COVID -19. Z počtu 31 klientů je 11 hospitalizovaných, z počtu 43 zaměstnanců je 6 externích.

Průběh nemocných klientů i zaměstnanců je převážně bez příznakový nebo lehký.

V pondělí očekáváme postupné návraty zaměstnanců po ukončení izolace z domova. Stejně tak očekáváme i další postupné snížení počtu nakažených klientů.

Nicméně situace je stále vážná a nebereme ji na lehkou váhu. Stále postrádáme zaměstnance jak z řad zdravotníků tak i pečovatelů a pracovníků volnočasových aktivit. Přítomnost vojáků je pro nás obrovským přínosem a jejich pomoci si moc vážíme a děkujeme za ni. Nicméně 11 vojáků nemůže zastat práci dalších 30 zaměstnanců, proto žádáme o výpomoc ze stran studentů mediků a sociálních oborů, kteří by měli nastupovat od pondělí, na základě příkazu hejtmana MSK, dle usnesení vlády ze dne 12. října 2020, vyhlášeného pod č. 1027/2020 Sb.

Shrnutí informací:

 • Momentálně máme 1 COVID zónu.
 • Máme pozitivních 31 klientů (20 v organizaci a 11 v nemocnici) a 43 zaměstnanců organizace.
 • Pracuje u nás 11 vojáků AČR.
 • V pondělí nastupují první studenti na příkaz hejtmana MSK dle usnesení vlády č. 1027/2020 Sb.
 • Přicházejí první dobrovolníci z hodinových vnoučat a podobně.

Rádi bychom poděkovali všem za trpělivost, pochopení a pomoc v této náročné situaci, zvláště:

 • speciální poděkování všem zaměstnancům,
 • rodinám za vyjádření podpory,
 • zřizovateli SMO a krizovému štábu města,
 • krizovému štábu MSK,
 • fa. Renatex,
 • Domov Korýtko Ostrava,
 • Domov Sluníčko Ostrava,
 • APSS ČR,
 • fa. Autoopravárenství Radek Kučera,
 • KHS MSK,
 • HZS MSK,
 • Dobrovolníkům a všem zájemcům, kteří chtějí pomoci.

Ing. Radek Baran
ředitel