Přeskočit na obsah
logo Ostrava

CESTY K SENIORŮM

Datum publikování: 17.05.2018

V období od 5.4.2018 do 1.11.2018 v našem domově probíhá projekt „Cesty k seniorům“, jenž organizuje Statutátní město Ostrava

Cílová skupina

Zvlášť zranitelné oběti trestných činů v domovech s pečovatelskou službou a domovech důchodců. Senioři, kteří nemají přístup k informacím z důvodu jejich strachu z okolí, z násilné trestné činnosti a nižší mobility.

Zaměření

Po celou dobu projektu bude docházet k aktivnímu působení na seniory. Připravené pracovní listy s testy a kvízy otevřou možnost trávit čas i mimo ubytovací zařízení. Zamezení páchání trestné činnosti na seniorech. Snížení stresových faktorů u účastníků z pobytu na ulici či v dopravních prostředcích.

Průběh

Osoby starší 60 let, kteří pobývají v domovech, kde je osvěta méně dostupná i díky nízké mobilitě posluchačů. Právě tito senioři, kteří jsou právem považování za zvlášť zranitelné oběti trestných činů, budou vhodnými metodami s využitím speciálních pracovních listů seznámeny s reálnou situací ve městě. Zkušení a proškolení strážníci městské policie formou diskuse, her a cvičení s odpočinkovými prvky provedou seniory tematickými celky, na které bude navazovat odpočinková činnost sloužící k navázání pozitivních vztahů se složkami IZS. Spolupráci s dalšími organizacemi (intervenční centrum, bílý kruh bezpečí, záchranná služba) zajistí úsek prevence a propagace. Nedílnou součástí bude předání preventivních materiálů s důležitými telefonními čísly, osobní alarmy, reflexní pásky a jiné odměnové materiály.

Výstup

Obezřetný senior, který se neostýchá vyjít mimo ubytovací zařízení bez nadměrného pocitu strachu z okolního prostředí. Zvládat stresové situace zaměřené na podomní prodej u bytu/domu i na ulici, drobné krádeže v obchodech, trestná činnost v kyberprostoru bude přiblížena interaktivními metodami edukace. Seniorům bude nabídnuta možnost zdarma trávit čas se strážníky mimo domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou na preventivně edukačních výletech.

Program besed

 • 5.4.2018 9:30hod. Bezpečí seniorů: doma, v nákupních střediscích, dopravních prostředcích, při výběru z bankomatu, vybírání – vkládání peněz u přepážek v bankovních ústavech.
 • 19.4.2018 9:30hod. Městská policie Ostrava: organizace, práce strážníka, obeznámení s OZV Statutárního města Ostravy.
 • 3.5.2018 9:30hod. Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním: seznámit seniory s možnostmi ochrany, předání kontaktů na organizace, které mohou pomoci.
 • 17.5.2018 9:30hod. Šmejdi: s novými taktikami přicházejí obchodníci, ze kterých mrazí, zvrácenost, která se stává normou, lži a promyšlená manipulace.
 • 7.6.2018 9:30hod. Hravá dílnička
 • 12.7.2018 9:30hod. První pomoc: znát základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás, seznámení se základními podmínkami pro poskytnutí zdravotnické první pomoci.
 • 19.7.2018 9:30hod. Herní den
 • 2.8.2018 9:30hod. BESIP:  dopravní vzdělávání, povinnosti pro řidiče v pokročilém věku, správné použití reflexních prvků.
 • 6.9.2018 9:30hod. Bezpečně na internetu a telefonu: rozpoznávání rizik vyplívajících z práce na internetu, podvodných emailů, obchodních nabídek po telefonu, nebo textových zpráv.
 • 20.9.2018 9:30hod. Probační a mediační služba ČR.
 • 11.10.2018 9:30hod. Prevence krizových událostí:  informace o tom, jak se zachovat při krizových událostech, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.
 • 25.10.2018 9:30hod. Psychologie
 • 1.11.2018 9:30hod. Forenzní značení: prostřednictvím syntetické DNA jízdních kol a kompenzační pomůcek + zakončení projektu.