Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Květa Fialová otevřela Fit park v Domově Slunečnice

Datum publikování: 21.05.2012

V zahradě naší organizace byl v pondělí 21. května otevřen Fit park pro seniory i návštěvníky zařízení. Slavnostního zahájení se zúčastnila herečka Květa Fialová, patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora Martin Štěpánek, místostarosta obvodu Poruba Jan Dekický, ředitel společnosti Abena Ivan Babinec a další hosté.

V první etapě realizace fit parku šlo o vlastní investice. Druhá etapa byla realizována díky daru společnosti Abena ve výši 90 tisíc korun a dalších sponzorů. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly cca 450 tisíc korun.

Fit park nabízí jedinečnou možnost využití rehabilitačních prvků v exteriéru pro aktivizaci nejen místních seniorů, ale také návštěvníků z okolí. V provozu je nyní celkem devět rehabilitačních strojů, které slouží k udržování a rozvíjení fyzických schopností, motoriky, koordinace a rovnováhy. Cvičební prvky jsou v zahradě instalovány tak, aby byla nabídnuta všestranná možnost k procvičení celého těla. Cvičení na strojích je jednoduché a snadné, není nad ním zapotřebí dohled.

Speciální poděkování patří herečce Květě Fialové, v prvé řadě za to, že přijala naše pozvání a za její všude přítomnou pozitivní energii. Dále všem přítomným, kteří přijali pozvání.

Poděkování patří rovněž sponzorům a to i firmě SCA Hygiene Products, s.r.o. za zajištění bohatého pohoštění při slavnostním otevření. Závěrem bych chtěl poděkovat lidem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za podporu při realizaci tohoto záměru.